Zhān
(liimata, tarttua)

Vastustajaan liimautuminen kontaktipisteessä. Zhān tapahtuu näin ollen yleensä käsissä ja käsivarsissa. Se on aktiivista energiaa, aloitteen ottamista ja tapahtuu heti kontaktin tapahtuessa, siis jo ennen varsinaista liikettä. Zhān muodostaa parin liánin (katso alla) kanssa ja on näistä kahdesta paikallinen versio kontaktipisteessä. Kuin “postimerkin liimaaminen kirjekuoreen”.

Lián
(yhdistyä, liittyä, linkittyä)

Vastustajaan liimautuminen koko keholla, käyttäen koko sisäistä rakennetta. Se on aktiivista energiaa, joka tapahtuu välittömästi kontaktin alettua, jo ennen liikettä. Lián on globaali versio zhānista, eli tapahtuu koko kehossa kontaktipisteen kautta, joka on yleensä käsivarsissa tai käsissä.

Nián
(tahmea, liima)

Vastustajaan tarttuminen kontaktipisteessä liikkeessä, seuraten vastustajaa tarkasti. Siis nián tapahtuu myös yleensä käsissä ja käsivarsissa. Se on passiivista energiaa, liikkeessä tapahtuvaa “aktiivista passiivisuutta”. Nián ja suí muodostavat parin, jossa nián on paikallinen versio, joka tapahtuu kontaktipisteessä.

Suí
(seurata, totella)

Vastustajaan tarttuminen koko keholla, käyttäen koko kehon sisäistä rakennetta liikkeessä, seuraten vastustajaa tarkasti. Suí on passiivista energiaa, “aktiivista passiivisuutta” liikkeessä. Se on niánin globaali versio eli tapahtuu koko kehossa kontaktipisteen kautta.

Ylitä rajasi

Tutustu kursseihin