Chen Taiji – Er Lu

Kirjoittanut: Ville Heikkala

Chen-tyylin taijin aseeton harjoittelu koostuu:
– Yi lu-liikesarjasta (83 liikettä)
– Er lu-liikesarjasta (71 liikettä)
– Tuishou-pariharjoituksista


Yi lussa rakennetaan perustaa, sisäistä rakennetta ja uppoamista. Pyritään yhdistämään keho yhdeksi kokonaisuudeksi ja harjoitellaan sisäistä silkkitoukkavoimaa, Chen-tyylin erityispiirrettä. Tätä jatketaan Er lussa, jossa Yi lun perustaa käyttäen opitaan tuottamaan sisäistä voimaan ja tuomaan se räjähtävästi ulos kehosta. Tätä kutsutaan nimellä Fa jin (fa = tuoda ulos, jin = sisäinen voima).


Taijissa ei kuitenkaan hyökätä vastustajan voimaa vastaan, vaan sitä pyritään lainaamaan ja ohjaamaan häntä itseään vastaan. Vasta tällöin voi ampua Fa jinia käyttäen. Tämän oppimiseen käytetään Tuishou-pariharjoituksia, joissa opetellaan kuuntelemaan vastustajan voimaa, seuraamaan sitä, yhdistymään sen kanssa ja lopulta ohjaamaan sitä. Näin avataan mahdollisuus ”kanuunan” (Fa jinin) käytölle vastustajan heikkoa kohtaa vastaan.


Mestari Lün Chen-tyylissä näkyy hänen edeltäjiensä perinne: taistelutaito ei perustu niinkään tekniikkaharjoitteluun (vaikka sitäkin on), vaan erityisesti Tuishou-harjoituksiin. Tämä ilmenee taistelutaidossa niin, että vastustaja otetaan vastaan automaattisesti jollakin sopivalla tekniikalla, jolla avataan mahdollisuus Tuishoun oppien käyttöön. Vastustajan voima kääntyy häntä itseään vastaan ja sitten hän saa tuntea Er lun mahdin, sen kanuunan. Ei vahingoiteta vastustajaa vaan singotaan hänet pois, kaikki tämä yhdellä pyöreällä, mielen ohjaamalla liikkellä. Kuten Chen Fake sanoi: ”Za lai, za zou.” (”Se miten he tulevat on se miten he lähtevät.”).


Er lun haaste on rentona pysyminen. Liikesarja on täynnä Fa jiniä, joka aiheuttaa kehon liikettä, ”räpsähdyksiä”. On helppoa oppia apinoimaan opettajan Fa jiniä ulkoisella liikkeellä, ja suorituksesta tulee helposti fyysistä. Tämä on ehkä jopa väistämätöntä. Ajan kanssa kuitenkin fyysisyys muuttuu rentoudeksi ja voi yllätyksekseen huomata sisäisen voiman ryöppyjä. On hyvä muistaa, että Er lu on samaa kuin Yi lu, sisäistä harjoittelua, ei keholla riuhtomista, vaan kehon valjastamista sisäisen voiman ulostuomiseen (rauhallisen) mielen ohjauksessa. Er lussa ”kerätään Yi lun satoa” taistelutaitoa varten.

TAIJIN VIISI ASKELTA

Taijin 5 askelta ovat jatkumo. Mestari Lün Viiden askeleen opetusohjelman harjoittelu etenee ulkoisesta harjoituksesta asteittain sisäiseen harjoitukseen. Et voi saavuttaa toista askelta jos et ole saavuttanut riittävää ymmärrystä ja kokemusta ensimmäisestä askeleesta. Siltikin jokainen askel jatkaa kehitystään vuosien harjoittelun ja koko elämäsi ajan. Askeleen taaksepäin ottaminen ja paluu juurille ei ole virhe. Päinvastoin: me kaikki joudumme Taiji-matkamme aikana ottamaan askelia myös taaksepäin. Usein kokemusta kuvataan kävelyksi ylöspäin pyöreässä portaikossa; toisinaan palaamme takaisin pisteeseen, jossa olemme jo pyörähtäneet, mutta suunta on kuitenkin aina ylöspäin. Kenelläkään ei ole täydellistä tai absoluuttista asentoa tai liikettä, mutta oikean harjoittelun ja ohjauksen avulla kaikilla on mahdollisuus päästä lähelle päämäärää.

1. ASENTO on avain Taijin sisälle; se on kivijalka jonka päälle jokainen harjoitus rakennetaan. Asennon tärkeyttä harjoittelussa ei voi ylikorostaa. Oikean asennon avulla löydät tarpeellisen ulkoisen rakenteen ja ryhdin saavuttaaksesi riittävän rentouden, tasapainon sekä yhtenäisyyden vartalossasi. Kaikkien nivelten tulee olla luonnollisessa asennossa, rentoutuneina ja auki.

2. LIIKE. Oikeanlaisen asennon ja rakenteen saavuttamisen jälkeen voit alkaa liikkua ylläpitäen tätä rakennetta ja yhtenäisyyttä joka hetki harjoituksen aikana. Pystyt yhdistämään muodon eri asennot toisiinsa, harmonisoimaan liikkeen ja ylläpitämään kehon ulkoisen yhteyden sarjan läpi. 

3. ENERGIA, QI ja HENGITYS. On aika tiedostaa hengityksen vaikutus liikkeessä ja löytää hengityksen luonnollinen rytmi; hengitystä ei muuteta vaan sitä seurataan. Hengitys sulautuu liikkeeseen, se aloittaa ja lopettaa liikkeen; luonnollisesti ja rennosti – ei pakottaen. Riittävän rentoutumisen seurauksena Energia/Qi ilmenee kehossasi, alkaa liikkua hengityksen tahdissa ja lopulta energian liike liikuttaa kehoasi. Olet astunut Taijin sisäiseen harjoitukseen. Sisäinen liikkeesi ilmenee ulkoisena liikkeenä.

4. MIELI, YI. Kolme ensimmäistä askelta ovat kesyttäneet poukkoilevan mielesi ja harjoituksen aikana koet syvää rentouden, ykseyden ja sisäisen rauhan tunnetta. Pystyt “tarttumaan” energiasta kiinni ja aktiivisesti liikuttamaan sitä mielesi avulla. Mieli johtaa energian liikettä ja energian liike ilmenee ulkoisena liikkeenä. 

5. SHEN, HENKI. Shen on taso, jonka vain harvat Taijin harjoittelijat ovat saavuttaneet. Sitä ei voi kuvailla sanallisesti tai harjoitella teoreettisesti. Kun neljä ensimmäistä askelta ovat valmiita, Shen ilmestyy.

historiaa, mistä mestari Lü on saanut inspiraatiota viiden askeleen konseptilleen.