Jatkuvan liikkeen ja muutoksen taito

Baguazhang (kiinaksi: 八卦掌, pīnyīn: Bāguà Zhăng), tai lyhyesti bagua, on kolmas ja nuorin niin kutsutuista ”sisäisistä taistelulajeista”. Baguassa pitkälle hiottu kehonhallinta ja koko kehon spiraalimainen liike antavat kamppailijalle edun vastustajan yllättämiseen tämän vähiten sitä odottaessa. Bagua, kuten baji, on historiallisesti ollut Kiinassa henkivartijoiden suosima taistelulaji.

 

Jatkuvan liikkeen ja muutoksen taito

Baguazhang (kiinaksi: 八卦掌, pīnyīn: Bāguà Zhăng), tai lyhyesti bagua, on kolmas ja nuorin niin kutsutuista ”sisäisistä taistelulajeista”. Baguassa pitkälle hiottu kehonhallinta ja koko kehon spiraalimainen liike antavat kamppailijalle edun vastustajan yllättämiseen tämän vähiten sitä odottaessa. Bagua, kuten baji, on historiallisesti ollut Kiinassa henkivartijoiden suosima taistelulaji.

 

Bagua hyödyntää jatkuvaa liikettä ja dynaamista jalkatyöskentelyä, hyökkäämistä odottamattomista kulmista sekä kehon liikkuvuutta. Tämä mahdollistaa hyökkäämisen ja puolustamisen odottamattomissa tilanteissa. Kuten nimi “Bāguà Zhăng” (Kahdeksan Trigrammin Kämmen) ilmentää, monet sen tekniikoista ovat kaatojen lisäksi kämmeniskuja.

Bagua alkaa kehonkäytön sekä liikkuvuuden kehittämisestä askel askeleelta, kunnes harjoittelija omaksuu tarvittavia fyysisiä ominaisuuksia tekniikoiden soveltamiseksi kamppailuun. Myöhemmin harjoittelu tuo esiin myös syvän meditatiivisen puolen, jonka taolainen pohja ohjaa harjoittelijaa syvemmälle mielenhallinnan eri osa-alueisiin, kuten keskittymiskyvyn ja rauhallisuuden ylläpitämiseen.

Näytä lisää

Baguan historiaa

Baguan kehittäjänä pidetään kuuluisaa kamppailijaa Dong Haichuania (1797/1813-1882; kiinaksi: 董海川, pīnyīn: Dŏng Hăichuān). Perimätiedon mukaan Dong kehitti baguazhangin harjoiteltuaan pitkään taolaisten munkkien kanssa syvällä Kiinan vuoristossa. Hän yhdisti aikaisempia kamppailutaitojaan taolaisten munkkien harjoituksiin ja oppeihin. Baguazhangin tekniikat ja teoria viittaavatkin paljon vanhoihin taolaisiin ideoihin. Esimerkiksi nimi ”bāguà zhăng” tarkoittaa suoraan käännettyä ”kahdeksan trigrammin kämmentä”, jossa ”kahdeksan trigrammia” (kiinaksi: 八卦, pīnyīn: Bāguà) viittaa kuuluisaan ”Yijingistä” (kiinaksi: 易經; pīnyīn: Yìjīng, “Muutosten kirja”) omaksuttuun taolaiseen teoriaan.

Sanotaan, että Dong oli jo aiemmin ollut pätevä useassa kämmeniskuja suosineessa taistelulajissa. Muodostettuaan oman taistelulajinsa taolaisten harjoituksien pohjalta hän kohtasi useita aikansa maineikkaita kamppailijoita. Vakuuttuneina Dongin taidoista nämä kamppailulajimestarit ryhtyivät Dongin oppilaiksi. Heidän perintönään bagua jakautuu nykypäivänä useisiin toisistaan erottuviin “perhetyyleihin”. Kaikkia perhetyylejä kuitenkin yhdistää bagualle ominainen ympyräkävely-harjoitus ja perustaistelutekniikat.

Kamppailutaitoa, jossa äärimmäinen kehonkäyttö ja liikkuvuus hyödynnetään täysillä. Vanhasta taolaisesta osaamisesta muotoiltu koulukunta, jonka kehittäjä aikanaan kukisti kamppailukuuluisuuksia ympäri Kiinaa.

Liity kursseille

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.

Järkkymätön asento

Baguassa, kuten monessa muussakin kiinalaisissa taistelulajeissa, harjoittelu aloitetaan ”seisontaharjoituksilla”, tiettyjen matalien asentojen ylläpitämisellä. Tämä staattinen harjoittelu vahvistaa alussa harjoittelijan lihaksistoa pakottaen sen uudenlaiseen hallintaan sekä aktivoiden ennen käyttämättömiä lihaksia uudenlaisen haastamisen myötä. Harjoittelun edetessä eri lihakset rupeavat toimimaan yhteistyössä, ja harjoittelija alkaa kehittää fyysistä taitoa, jota kuuluisat historialliset kiinalaiset kamppailijat kutsuivat nimellä ”juurtuminen”.

Alati virtaava liike

Bagualle ominaisinta on jatkuva katkeamaton liike. Kun harjoittelija omaksuu tarpeeksi hyvän fyysisen perustan seisonta- ja muiden perusharjoitteiden kautta, baguassa siirrytään nopeasti harjoittamaan äärimmäistä kehon liikkuvuutta yhdistettynä jatkuvaan askellukseen. Tällainen harjoittelu luo pohjan baguan tapaan kamppailla, jossa painottuvat odottamattomat liikkeet ja tekniikat. Siksi monet kuuluisat kamppailijat ovat ottaneen baguan osaksi harjoitteluaan.

Alati virtaava liike

Bagualle ominaisinta on jatkuva katkeamaton liike. Kun harjoittelija omaksuu tarpeeksi hyvän fyysisen perustan seisonta- ja muiden perusharjoitteiden kautta, baguassa siirrytään nopeasti harjoittamaan äärimmäistä kehon liikkuvuutta yhdistettynä jatkuvaan askellukseen. Tällainen harjoittelu luo pohjan baguan tapaan kamppailla, jossa painottuvat odottamattomat liikkeet ja tekniikat. Siksi monet kuuluisat kamppailijat ovat ottaneen baguan osaksi harjoitteluaan.

Baguazhangin perusta

Baguan harjoittelu alkaa yksinkertaisista perusharjoitteista, joilla kehitetään harjoittelijan fysiikkaa. Baguan kasvatetaan alkuun kehon liikkuvuutta sekä muiden kiinalaisten lajien tapaan niin sanottua “juurtumistaitoa”. Juurtumisella tarkoitetaan kykyä ylläpitää lihaksiston rakennetta niin, että koko vartalo toimii yhtenäisesti, ryhti ja tasapaino pysyvät vankkoina ja painopiste on alhaalla luoden tuntemuksen “järkkymättömyydestä” tai maahan pureutuvista “juurista”. Muista lajeista poiketen baguassa ei alkuun korosteta staattisia matalia asentoja (niin sanotut “seisontaharjoitukset”), vaan harjoittelijaa kannustetaan jo varhaisessa vaiheessa oppimaan samainen fyysinen kyky jatkuvassa liikkeessä. Tästä on lähtöisin bagualle ominaisin harjoitus, niin sanottu “ympyräkävely”.

Näytä lisää

Ympyräkävely harjoitteena

Seurassamme opetettavan Liang-tyylin baguan ympyräkävely on harjoitus, jossa harjoittelijaa kiertää erilaisia staattisesti rasittavia ja kehoa kiertäviä asentoja pitäen kuvitteellisen keskipisteen (tai todellisen, kuten puun) kahdeksalla askeleella. Harjoitukseen edetään xingyin san ti shi –seisontaharjoituksen kautta tai myöhemmässä harjoituksen vaiheessa suoran linjan kävelyllä rakennetta ylläpitäen. Tämä on perusta kaikelle muulle harjoittelulle, kuten kamppailussa käytettävälle jalkatyöskentelylle, taistelutekniikoille (monesti tunnetaan “suunnan vaihtoina” ympyräkävelyssä) sekä fyysisten ja henkisten ominaisuuksien yhdistämiselle (esimerkiksi vaistomainen reagointi ja keho yhdessä, hengityksen tasaus ja sen sovittaminen liikkeisiin yms.).

Kamppailun ja muodollisen harjoittelun ero

Ympyräkävelyä ei tule kirjaimellisesti sekoittaa bagua-harjoittelijan tapaan taistella. Ympyräkävely on todennäköisesti ollut muinoin taolainen meditaatioharjoitus, jonka Dong Haichuan sekä hänen seuraajansa yhdistivät kamppailutaustaa tukevaksi harjoitusmuodoksi. Bagua kamppailussa on hyvin muuttuvaa ja alati liikkuvaa. Se käyttää hyväksi teräviä askelkulmia ja kehon kiertoliikettä, jotka harjoittelija omaksuu ympyräkävelystä ja sen ympärille rakennetuista tai siitä johdetuista harjoituksista. Erityisesti Liang-tyylin baguaa kuvaa kiinalainen lohikäärme: voimakas, mutta alati liikkuva olento, jonka liikkeet ovat arvaamattomia, alati muuttuvia ja silti murskaavan raskaita.
Baguan ympyräkävelystä johdetut harjoitukset (erityisesti edellä mainitut “suunnan vaihdot”) ovat usein yksittäistekniikoita tai tekniikoiden sarjoja, jotka sisältävät iskuja eri vartalonosilla (erityisesti kämmenillä) sekä kaatoja. Monet tekniikoista ovat myös niin sanottuja “vastakaatoja”; harjoittelija käyttää hyväkseen omaa kehon liikkuvuuttaan löytääkseen kaatoliikkeestä vastustajan akilleen kantapään ja horjuttaen yllättäen tämän tasapainoa. Tämä onkin baguaharjoittelijan ideaali fyysisestä näkökulmasta; löytää tasapaino ja vakaus omassa asennossa silloinkin, kun vastustaja vaikuttaa ylivoimaiselta.

Seurassamme baguaa, kuten muitakin lajeja, on täysin mahdollista harjoitella ilman kamppailua. Harjoittelijamme ovat kuitenkin usein myös hyvin kamppailuorientoituneita, ja baguaa voi opetella Bajissa kontaktiharjoitteluun asti riippuen harjoittelijan omista tavoitteista.

Tutustu lajiin lähemmin

Ei tuloksia

Hakemaasi sivua ei löytynyt. Yritä muuttaa hakuasi, tai käytä yläpuolella olevaa navigointia löytääksesi kirjoituksen.

Ylitä rajasi

Tutustu kursseihin