Biāngùn 鞭棍, Ruoskakeppi

Kamppailuharjoittelu ei rajoitu Baji ry:ssä ainoastaan aseettomaan harjoitteluun, vaan tarjoamme katsauksen myös vanhan Kiinan asetaitoon. Kiinalainen biangun, tai “ruoskakeppi” on perinteinen kiinalainen ase, joka on helppokäyttöinen, monipuolinen ja nopeisiin odottamattomiin iskuihin perustuva taisteluväline. Biangun on pääopettajamme Lü Baochunin yksi ehdottomista erikoisuuksista.

Mikä on ruoskakeppi, tai biangun?

Biangun on maasta harjoittelijan rintaan asti ulottuva, toisesta päästään paksuneva keppi. Aseen käyttöä voidaan kuvailla sanoilla vauhdikas, dynaaminen ja odottamattomasti mutta voimakkaasti iskevä. Biangun on ase, jonka tekniikat soveltuvat niin lähi- kuin pitkänkin matkan kamppailuun. Sitä voidaan pitää eräänlaisena hybridiaseena, jonka liikkeet mukailevat ja yhdistävät useita eri asetyylejä, kuten keihästä, sapelia, suoraa miekkaa ja nuijaa.

Biangunin historiaa

On vaikeaa sanoa mistä biangunin taito on alunperin lähtöisin. Jotkin xingyi-koulukunnat, sekä vastaavasti jotkin baji-koulut pitävät biangunia lähtöisin omista lajeistaan sen liikkeiden sopiessa kummankin lajin kamppailutyyliin ja liikkumistapaan erinomaisesti. Yleinen käsitys kuitenkin on, että kuten monet muutkin kiinalaiset aseet biangunin taito on itsenäisesti kehittynyt tyyli, joka käytännöllisyydessään on adoptoitu monien koulukuntien opetussuunnitelmaan historian saatossa.

Biangun Baji ry:ssä

Mestari Lü harjoitteli biangunilla jo nuorena isänsä opastuksella. Ruoskakepin taito on kulkenut Lün mukana koko hänen monikymmenvuotisen kamppailu-uransa ajan, ja se oli ensimmäisiä seurassamme opetettavia aselajeja.

Biangunin harjoittelu on mielenkiintoista ja monipuolista laajojen tekniikoiden ja käyttötarkoituksien kirjon vuoksi. Ruoskakepin avulla on myös hyvä kehittää sulavaa, jatkuvaa kehonkäyttöä, jossa yhdistyy samanaikainen puolustus ja hyökkäys odottamattomista kulmista. Pidemmälle edistyvä harjoittelija tulee myös huomaamaan, että nämä samat periaatteet yhdistyvät myös aseettomaan kamppailuun ja näin ollen antavat myös malleja ja valmiuksia kamppailla ilman biangunia.

Kurssista

Biangunin harjoittelu alkaa seurassamme yksintehtävistä harjoituksista, jotka kehittävät aseen hallintaa ja sen vaativaa kuntoa. Myöhemmin halukkaat voivat jatkaa harjoitteluaan pariharjoituksiin, jossa turvallisuus pidetään ehdottomana prioriteettina.

Baji ry omaa useita bianguneja kurssilaisia varten. Kurssin aloittaessa on hyvä kuitenkin sijoittaa omaan harjoitusvälineeseen jos seuran lainavälineistö käy vilkkaampana kautena riittämättömäksi, tai jos mielii harjoitella liikkeitä myös tuntien ulkopuolella. Biangun on kuitenkin onneksi yksinkertainen väline: sen harjoittelemiseen kelpaa mainiosti maasta rintakehään ulottuva luudanvarsi tai muunlainen keppi.

Videoita biangunista

[Youtube_Channel_Gallery feed=”playlist” user=”PLGFTDli6GQ1ONhtbU9hb90si6ZnGhIBgB” key=”AIzaSyDOf6OjyLEFFyc05tL1yMIH4OeqDWUcBhs” maxitems=”6″ thumb_columns_ld=”3″ title=”0″ promotion=”0″ link_tx=”Katso kaikki videot »”]

Muita aseita Baji ry:ssä

Baji ry omaa tietotaitoa myös muista perinteisistä kiinalaisista aseista. Seuraavista aseista ei järjestetä viikoittaisia kursseja, mutta niitä tullaan opettamaan vuosittain järjestettävillä seminaareilla ja intensiivikursseillamme.

Jos opetus johonkin alla olevista aselajeista herättää sinussa kiinnostusta kannustamme sinua tiedustelemaan mahdollisista opetussessioista tai mainitsemaan mielenkiinnostasi. Seminaariemme ja opetuksemme koordinointi tapahtuu paljolti yleisen kysynnän puitteissa. Kysymykset voi esittää esimerkiksi osoitteeseen baji@baji.info tai numeroon +358407287076 (Kamppailulajivastaava Paavo Hietanen).

Lue eri aselajeista

Pitkä keihäs (kiinaksi: 大枪, pīnyīn: Dàqiāng)

Pitkä keihäs on historiallinen kiinalainen ase, joka ennen tuliaseiden tuloa oli erityisesti armeijoille erittäin tärkeä osa taktista varustusta sen pitkän kantaman ja yksinkertaisten, voimakkaiden liikkeiden vuoksi. Taistelulajeissa pitkää keihästä on jo kauan käytetty keskeisenä voimaharjoitteluvälineenä. Syynä ovat sen dynaamiset, koko vartalon hyödyntämistä vaativat liikkeet, jotka toisaalta muistuttavat aseettoman kamppailun useita perusliikemalleja, kuten lyöntien voimantuottoa tai suojauksen ja hyökkäyksen yhdistämisen vaativaa liikettä.

Harjoittelu pitkällä keihäällä alkaa helpoilla hallintaharjoituksilla, jotka vahvistavat erityisesti käsivarsia ja keskivartaloa. Myöhemmin hallintaliikkeiden muuttuessa monimuotoisemmiksi harjoittelu kehittää tehokkaasti koko vartalon funktionaalista voimaa. Tässä vaiheessa liikkeet muuttuvat myös mielenkiintoisemmiksi ja ne sopivat hyvin parin kanssa tehtäviksi.

Baji Ry:n keihäsharjoittelu perustuu Liùhé Dàqiāng (Kuuden harmonian pitkä keihäs) koulukuntaan, joka on kuuluisa erityisesti kiinalaisten baji- ja xinqyi-taistelulajien suosimana harjoituksena. Harjoittelu on sellaisenaankin erittäin hyvä voimatreeni sekä hauska aseharrastus, kenelle tahansa taustaan tai ikään katsomatta.

Sapeli (kiinaksi: 刀, pīnyīn: Dāo)

Sapeli on ehkä kaikkein kuuluisin ja laajalle levinnein perinteinen kiinalainen ase sen yksinkertaisen tehokkuuden ja helpon mukana kantamisen vuoksi. Se on klassinen ase, jonka tekniikat perustuvat jatkuvien leikkaushyökkäyksien ja suojauksien yhdistelemiseen.

Baji Ry:lle sapelilla on nostalgista arvoa opettajalinjamme johdosta. Mestari Lün suurmestari koulutti Kiinan armeijalle lähitaistelutilanteita varten sapelitekniikkaa heidän taistelussaan japanilaisia vastaan toisessa maailmansodassa. Tästä syystä tunnemme, että vaalimamme sapelitekniikka on ainutlaatuista.

Sapelin harjoittelu on vauhdikasta, mukaansatempaavaa ja hauskaa. Laji luo myös omasta perspektiivistään katsauksen Kiinan historiaan ja kulttuuriin ja tutustuttaa sinut välineeseen, joka on matkannut läpi koko itä-Aasian historian ja nähnyt niin vallankumouksia kuin rauhan aikojen turvaamista.

Sapelin ja keihään opetuksesta

Jos opetus johonkin yllä olevista aselajeista herättää sinussa kiinnostusta kannustamme sinua tiedustelemaan mahdollisista opetussessioista tai mainitsemaan mielenkiinnostasi. Seminaariemme ja opetuksemme koordinointi tapahtuu paljolti yleisen kysynnän puitteissa. Kysymykset voi esittää esimerkiksi osoitteeseen baji@baji.info tai numeroon +358407287076 (Kamppailulajivastaava Paavo Hietanen).

Aseet kiinan historiassa

Kiinan historia on väkivaltainen ja sotaisa. Maan pitkään kestäneet levottomuudet ja laajalle ulottuneet konfliktit ovat synnyttäneet aikojen saatossa lukemattoman määrän erilaisia taisteluvälineitä – niin erikoisaseiden arsenaaleja kuin ensimmäiset tuliaseetkin. Joidenkin aseiden hallintaa ja harjoittamista on pidetty jopa rauhan aikana arvossa niiden taktisen yleiskäytännöllisyyden sekä tehokkuuden takia. Keihään ja sapelin lisäksi tällaisia aseita ovat useat keppityylit, joista ruoskakeppi on pääopettajamme Lü Baochunin yksi erikoisuuksista.

Aseet ovat sekä katsaus kiinalaisen perinteisen sotataidon historiaan että erinomainen oheisharjoite myös aseettomaan kamppailuun. Jokaisen eri aselajin harjoittelu vahvistaa eri ominaisuuksia harjoittelijassa. Ei olekaan sattumaa, että Kiinan taistelulajien historiassa monet aseettoman kamppailun taktiikat ja tekniikat ovat syntyneet asetaituruuden ja aseiden käytön tuomasta kokemuksesta..

Ylitä rajasi

Tutustu kursseihin